Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio

Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų parapija

:

Finansų taryba

Bažnyčia ir kultūros centras - 25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033

Finansų taryba

  
  • Kastytis Giedraitis, pirmininkas, 248-478-8456, gustytis@aol.com
  • Audra Copes
  • Morkus Mitrius
  • Povilas Norkevičius
  • Alma Sventickienė
  • Laura Alkevičius


Parapijos Finansų taryba yra esminis patariamasis organas, kuris padeda klebonui tvarkyti parapijos nekilnojamą turtą ir finansus.  Kanonų teisė nurodo, kad prieš darant tam tikrus finansinius sprendimus, klebonas tariasi su Finansų taryba.  Visais atvėjais klebonas, kartu su Finansų taryba, prisiima atsakomybę efektyviai, skaidriai ir produktyviai administruoti parapijos reikalus.

Pastoracinei tarybai pristačius investicijų planą, Finansų taryba klebonui padeda paruošti subalansuotą metinį budžetą.  Parapijos tarybos kompetencijoje yra ir parapijoje esamo nekilnojamo turto bei inventoriaus priežiūra, sudarant viso esamo turto sąrašą su vertės nustatymu.