Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio

Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų parapija

:

Sakramentai

Bažnyčia ir kultūros centras - 25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033

Sakramentai

 
 
Susitaikymo sakramentas (išpažintis):
šeštadieniais nuo 5:00-5:30 val. vakaro;
sekmadieniais nuo 12:00-12:30 val. iškart po mišių.
 
Ligonių sakramentas:
Dėl ligonių sakramento teikimo prašome skambinti į parapijos raštinę, arba susisiekti su kun. Gintaru Antanu Joniku, telef. 248-915-0585.
 
Krikšto sakramentas:
Kiekvieną šeštadienį 3:00 val. vakare. Prašome žinoti, kad tėvai ir krikštatėviai turi dalyvauti pasiruošimo krikšto sakramentui trumpoje programoje.
Platesnė informacija teikiama paskambinus į parapijos raštinę, telef. 248-354-3429.

Pirmoji komunija:
Kiekvienų metų pavasarį. Kandidatai privalo lankyti katechezės pamokas, kurios vyksta sekmadieniais nuo spalio mėn. iki gegužės mėn. Platesnė informacija: Švietimo Komisijos pirmininkė, Rūta Mikulionienė, telef. 248-380-5668;
rutamik@yahoo.com
Teikiamas kas dveji metai. Platesnė informacija: Rūta Mikulionienė.

Santuokos sakramentas:
Dievo Apvaizdos parapijoje santuokos sakramentas teikiamas registruotiems parapijiečiams ir jų vaikams. Sužadėtiniai privalo dalyvauti arkivyskupijos santuokos sakramento rengimo programoje.
Abu sužadėtiniai prisistato klebonui ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki vestuvių datos. Dėl platesnės informacijos prašome skambinti į parapijos raštinę, telef. 248-354-3429.