Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio

Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų parapija

:

Tarybos nariai

Bažnyčia ir kultūros centras - 25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033

Tarybos nariai

  
 • Klebonas kun. Gintaras Jonikas, 248-354-3429, gjonikas@gmail.com
 • Laima Maziliauskienė, tarybos pirmininkė, 248-259-2379, lmazkas@yahoo.com
 • Alma Butkūnienė, tarybos vice-pirmininkė
 • Algis Kaunelis, tarybos sekretorius, Skautų atstovas
 • Daiva Rugienius, tarybos narė
 • Paulius Butkūnas, sporto klubo „Kovas atstovas

 • Virga Šimaitytė, JAV LB Detroito apylinkės LB atstovė

 • Rita Giedraitienė, Liturginės komisijos atstovė

 • Elena Alkus, Krikščioniškos tarnybos komisijos atstovė

 • Susan Bubnelis, Lietuvos Dukterų atstovė

 • Vitas Sirgėdas, Ateitininkų  atstovas

 • Vilija Matvekienė, Švietimo komisijos atstovė

 • Algis Kaunelis, Administracijos komisijos atstovas

 • Regina Juškaitė-Švobienė, tarybos narė