Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio

Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų parapija

:

Tarybos nariai

Bažnyčia ir kultūros centras - 25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033

Tarybos nariai

  
 • Klebonas kun. Gintaras Jonikas, 248-354-3429, gjonikas@gmail.com
 • Daiva Rugienius, tarybos pirmininkė, 949-735-2779, corpgolf@flash.net
 • Algis Petrulis, tarybos vice-pirmininkė
 • Algis Kaunelis, tarybos sekretorius, Skautų atstovas, Administracijos komisijos atstovas
 • Paulius Butkūnas, sporto klubo „Kovas atstovas
 • Virga Šimaitytė, JAV LB Detroito apylinkės LB atstovė

 • Rita Giedraitienė, Liturginės komisijos atstovė

 • Elena Alkus, Krikščioniškos tarnybos komisijos atstovė

 • Susan Bubnelis, Lietuvos Dukterų atstovė

 • Vitas Sirgėdas, Ateitininkų  atstovas

 • Vilija Matvekienė, Švietimo komisijos atstovė

 • Algis Kaunelis, Laima Maziliauskienė, tarybos narė